2

År 2009

Dagens telefonsamtal mellan min moster  i Luleå och mej i Piteå.

Telefonen ringer:
Riiiing...riiiing

Jag: Ja, det är M...
Moster M: Hej, jag har tappat min mobiltelefon. Kan du ringa upp den....alltså från mobil till mobil.
Jag: ????????....va?
Moster M: Jag vet inte vars den är. Ring upp den.
Jag: *tystnad*...sssnnnart kommer hon på det.... *tystnad* ...icke
Jag: Ok ,och ler

Ringer upp Moster M´s mobil....

Moster M: Här.... den var i andra jackan. Jag hade ju på mej den när jag gick ut på stan.
Jag: Men Moster M....du kan ju ringa upp mobilen från din fasta telefon.

Moster M: ...hahhaha, så långt tänkte jag inte...!!!!!!
1

Limpa

          limpa

Fem välgräddade Konrad´s limpor har sett dagens ljus!!!!

- Receptet!?
- Nääähhää...sorry :-)
1

# 114

            Oumbärlig handbok

"114. Att tala väl. Många talfel kunna begås, men nästan det mest stötande är att använda ord, som innebär en annan mening än den åsyftade, och att då orden uttalas omflyttade bokstäfverna eller insätta andra dylika. Äfven misstag i grammatiken och prononciationen, eller i ordens indelning, som ofta äfventyras, böra så vidt möjligt är undvikas och äfvenså alla provincialismer,, hvilka alltid förefalla löjliga och bibringa det stundom alldels oriktiga begreppet att den person, som använder dem, är illa uppfostrad. "